399

بهترین کتاب دنیا{قرآن آنلاین ،قرآن آنلاین صوتی، قرآن ترجمه به همه زبان ها، انگلیسی}

JavaScript must be enabled to use this site. Please enable JavaScript in your browser and refresh the page. How to enable javascript?

قرآن ، بهترین کتاب دنیا
کتاب که نه ناشر مشخص داشته باشد ونه مکان نشر آن معلوم باشد گویی شخص است که شناسنامه نداشته باشد . به چنین فردی نمی توان اعتماد کرد کتاب مشابه فرد است کتاب باید شناسنامه داشته باشد حیطه اش و قلمروش روشن باشد بنا به هر تصدی که تولید شده است باید دارای مخاطبان خود باشد . کتاب نامناسب هیچ کدام از آنها را ندارد واگر هم دارد بسیار ناقص است به طوری که نمی توان ١٨ از نبود آن ها چشم پوشی کر د. با این همه در دنیا کتابی می توان یافت که از همه کتابها خوب تر وبدتر است . پدید آورنده این کتاب آفریننده هستی است .او نگارنده کتاب عالم یعنی قرآن کریم است .
قرآن مجید یگانه کتابی است که هم دارای ساختار مناسب واستوار است وهم محتوایی انسان وهدایت کننده دارد .
با اینکه قرآن ۱۴۰۰ سال پیش نارل شده است ولی مثل کتابی مه به تازگی انتشار یافته مطالبش جدید وبکر وبرای انسانها مورد استفاده است.
کتابی است که به همه موضوعات پرداخته است از موضوعات اخلاقی و اعتقادی وتربیتی واجتماعی تا موضوعات اقتصادی وعلمی ونظامی وکشاورزی… وغیره در حدود ۲۰۰ داستان دارد که همه افراد آن حقیقی اند وشخصیتهایش تخیلی نیستند .زمانی که تلاوت می شود احساس نزدیکی به خدا ورسول ومنبع خیر به غیب به انسان می دهد به طوری که دوست ندارد این حالت روحانی ومعنوی را از دست بدهد. بهترین ویژگی باطنی آن این است که آیات آن به علم و ایمان انسان اضافه می کند و انسان سعی می کند آیات آن را در زندگی اش به کار بندد. با مقدمه ای شروع می شود که درس زندگی است یعنی سوره حمد ، و این مقدمه آنقدر زیباست که تنها ۱۷ بار در نمازهای واجب روزانه تکرار می شود تا فراموش نشود.

قرآن آنلاین ،قرآن آنلاین صوتی، قرآن ترجمه به همه زبان ها، انگلیسی

amir

امیر حسین هستم. از ۱۶ سالگی طراحی و برنامه نویسی تحت وبو شروع کردم. در حال حاضر مدیر کل سایت افرافا هستم. عاشق موزیکو فیلمم و هیجان رو دوست دارم.

More Posts - Website

محبوترین ها

  • http://afrafa.com/library/wp-content/uploads/files/k&i/shabake/(9300).pdf
  • http://up.afrafa.com/do.php?filename=1393460688381.rar
  • http://up.afrafa.com/do.php?filename=1383906401871.pdf
  • http://up.afrafa.com/do.php?filename=1383906533251.pdf
  • http://up.afrafa.com/do.php?filename=1374359396031.pdf
  • http://up.afrafa.com/do.php?filename=1374276116781.pdf
  • ورود

  • تازه ترین کتاب ها

  • موضوعات